Välkommen till Uppvidinge Lastbilcentral AB


Uppvidinge LBC är transportföretaget som består av 11 delägarföretag och förfogar över 70-talet fordon och maskiner anpassade för dina uppdrag. 

Vi har antagen policy inom miljö, kvalité och trafik.

Företaget bildades år 1993 då Lenhovda LBC och Åseda LBC
beslutade om samarbete genom ett gemensamt bolag.

Lokalt har bolaget anläggningstrafik och entreprenadmaskiner
för utförande av alla typer av anläggningsarbeten samt även grus-, berg- o jordmaterial till försäljning.
Bolaget erbjuder även containrar för omhändertagande av industrins avfall.